Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

283/QĐ-UBND
v/v phê duyệt phương án sử dụng đất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Điện Biên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
13/04/2018
13/04/2018
Số hiệu Trích yếu