Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

284/QĐ-UBND
phê duyệt giá khởi điểm đấu giá QSDD để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá QSDD tại địa bàn phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
13/04/2018
13/04/2018
Số hiệu Trích yếu