Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

280/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại địa bàn các xã: Ta Ma, Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đợt 2)
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
12/04/2018
12/04/2018
Số hiệu Trích yếu