Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

285/QĐ-UBND
thu hồi đất của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Điện Biên tại địa bàn xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên; giao cho huyện Điện Biên quản lý theo quy hoạch
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
13/04/2018
13/04/2018
Số hiệu Trích yếu