Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

198/TTr-VP
V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ trưởng quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Công văn
09/04/2018
09/04/2018
Số hiệu Trích yếu