Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

79/TTr-STNMT
V/v giao đất cho Công an tỉnh Điện Biên để đầu tư xây dựng công trình: Sân bãi tập luyện cho cán bộ chiến sỹ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa bàn phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
13/04/2018
13/04/2018
Số hiệu Trích yếu