Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1708/BTNMT-TCMT
V/v tăng cường hiệu quả xử lý, phản hồi các thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Môi trường
Công văn
06/04/2018
06/04/2018
Số hiệu Trích yếu