Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

70/BC-STNMT
Kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị phản ánh của ông Trần Duy Đông cư tại đội 19 xã Noong Hẹt huyện ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Báo cáo
12/04/2018
12/04/2018
Số hiệu Trích yếu