Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

78/TTr-STNMT
Kiến nghị xử lý một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
12/04/2018
12/04/2018
Số hiệu Trích yếu