Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

271/STNMT-CNTT
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản Liên kết chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin một cửa điện tử
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Công nghệ thông tin
Công văn
12/04/2018
12/04/2018
Số hiệu Trích yếu