Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

76/TTr-STNMT
V/v cho phép gia hạn sử dụng đất thuê ... Điện Biên tại địa bàn phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
10/04/2018
10/04/2018
Số hiệu Trích yếu