Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

84a/QĐ-STNMT
V/v trưng tập công chức thực công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC dự án Hạ tầng kỹ thuật khung trụ sơ cơ sở, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m, TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
10/04/2018
10/04/2018
Số hiệu Trích yếu