Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

262/TB-STNMT
V/v xử lý kỹ thuật công trình: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
10/04/2018
10/04/2018
Số hiệu Trích yếu