Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

77/TTr-STNMT
V/v giao đất cho UBND thị trấn Tủa Chùa để xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố Đồng tâm và Nhà văn hóa tổ dân phố Bản cáp tại địa bàn thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
10/04/2018
10/04/2018
Số hiệu Trích yếu