Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

69a/BC-STNMT
Kết quả thực đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
12/04/2018
12/04/2018
Số hiệu Trích yếu