Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

84/QĐ-STNMT
V/v cử công chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường dành cho lãnh đạo cấp Sở
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
09/04/2018
09/04/2018
Số hiệu Trích yếu