Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

75/TTr-STNMT
v/v cho phép gia hạn sử dụng đất thuê của Công ty cổ phần khoáng sản Điện Biên tại địa bàn phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
09/04/2018
09/04/2018
Số hiệu Trích yếu