Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

67/TTr-STNMT
Kết quả thẩm định phương án đối trừ đất nơi đi, nơi đến cho người sử dụng đất và các đố...phường Him Lam (phương án Hạ tầng khung tổ 18, phường Him Lam) đợt 1
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
06/04/2018
06/04/2018
Số hiệu Trích yếu