Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

246/STNMT-QLĐĐ
V/v Tham gia ý kiến vào nội dung dung hồ sơ QH chi tiết XD tỷ lệ 1/500 khu vực ... phía Tây sông Nậm Pốm thuộc xã Thanh Hưng huyện ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
04/04/2018
04/04/2018
Số hiệu Trích yếu