Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

247/KH-STNMT
Kiểm tra, đánh giá và thẩm định tiêu chí số 17 đối với các xã XD nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ĐB năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Kế hoạch
04/04/2018
04/04/2018
Số hiệu Trích yếu