Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

249/STNMT-TTr
V/v cung cấp thông tin về đơn vị và người dùng phụ trách đầu mối hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia khiếu nại, tố cáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
04/04/2018
04/04/2018
Số hiệu Trích yếu