Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

64/TTr-STNMT
V/v đề nghị thẩm định dự toán kinh phí rà soát diện tích tích đất QH trồng rừng ...giao cho UBND huyện Nậm Pồ quản lý và giao đất cho các đối tượng sử dụng theo quy định của pháp luật
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
29/03/2018
29/03/2018
Số hiệu Trích yếu