Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

65/TTr-STNMT
Tờ trình: về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại bãi Púng Min xã Pom Lót huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Tờ trình
29/03/2018
29/03/2018
Số hiệu Trích yếu