Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

59/BC-TCTLN
Kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung phương án dự toán kinh phí bồi thường... (bổ sung hạng mục đoạn tuyến từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường ngã ba bệnh viện tỉnh đến ngã tư Tà Lèng) đợt 8
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
28/03/2018
28/03/2018
Số hiệu Trích yếu