Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

59/TTr-STNMT
Đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án dự toán kinh phí ...Đường từ ngã ba bệnh viện tỉnh đến ngã tư Tà Lèng (bổ sung hạng mục đoạn tuyến từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường ngã ba bệnh viện tỉnh đến ngã tư Tà Lèng) đợt 8
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
28/03/2018
28/03/2018
Số hiệu Trích yếu