Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

58/BC-TCTLN
Kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ ...(Nối tiếp khu TĐC Noong Bua TPĐBP với khu TĐC Pú Tửu thị trấn huyện Điện Biên) trên địa bàn tổ 16 (đợt 5), tổ 18 (đợt 8) phường Him Lam
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
28/03/2018
28/03/2018
Số hiệu Trích yếu