Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

230/STNMT-TNN,KTTV
V/v hỗ trợ kinh phí phục vụ hoạt động khí tượng thủy văn và tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Khí tượng Thủy văn và BĐKH
Công văn
26/03/2018
26/03/2018
Số hiệu Trích yếu