Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

56/TTr-STNMT
Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Điện Biên tai địa bàn xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên; giao UBND huyện Điện Biên quản lý theo quy hoạch
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
26/03/2018
26/03/2018
Số hiệu Trích yếu