Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

55/TTr-STNMT
Về việc giao đất cho Kho bạc Nhà nước Điện Biên để xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Nậm Pồ tại địa bàn xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
22/03/2018
22/03/2018
Số hiệu Trích yếu