Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

221/STNMT-VP
V/v XD kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm đối với công chức, viên chức không giữa chức vụ lãnh đạo quản lý
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
22/03/2018
22/03/2018
Số hiệu Trích yếu