Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

68/QĐ-STNMT
Phân loại và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở TNMT giai đoạn 2018 - 2020
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
20/03/2018
20/03/2018
Số hiệu Trích yếu