Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

209/STNMT-KHTC
V/v Công bố bàn giao kết quả: Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
20/03/2018
20/03/2018
Số hiệu Trích yếu