Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

51/TTr-STNMT
V/v công bố danh mục TTHC mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
14/03/2018
14/03/2018
Số hiệu Trích yếu