Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

52/TTr-STNMT
Đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác KS đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ bản Nà Ri xã Chiềng Sơ huyện Điện Biên Đông
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
14/03/2018
14/03/2018
Số hiệu Trích yếu