Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

49/BC-STNMT
Kết quả kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của công ty TNHH nhà nước một thành viên thương mại và dịch vụ tổng hợp Điện Biên tại thị trấn Tủa Chủa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
14/03/2018
14/03/2018
Số hiệu Trích yếu