Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

512/UBND-KSTT
Vv công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 23/01/2018
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
07/03/2018
07/03/2018
Số hiệu Trích yếu