Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

46/TTr-STNMT
V/v đề nghị cấp giấy phép khai thác đá vôi làm VLXDTT tại điểm mỏ Sín Sủ, Xã Xá Nhè huyện Tủa Chùa, tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
05/03/2018
05/03/2018
Số hiệu Trích yếu