Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

158/STNMT-QLĐĐ
Về việc phúc đáp công văn số 194/STC-QLG về xem xét đối với trình tự thủ tục xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất của huyện Điện Biên Đông
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
02/03/2018
02/03/2018
Số hiệu Trích yếu