Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

156/STNMT-QLĐĐ
Trả lời đơn đề nghị của gia đình bà Nguyễn Thị Đào, tổ dân phố 18, phường Him Lam, Tp Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
01/03/2018
01/03/2018
Số hiệu Trích yếu