Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

155/STNMT-QLĐĐ
Về việc tham gia thẩm định dự án: Cơ sở hạ tầng dây chuyền, thiết bị, chế biến lúa gạo theo chuỗi liên kết sản xuất cánh đồng lớn của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thanh Yên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
01/03/2018
01/03/2018
Số hiệu Trích yếu