Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

154/STNMT-QLĐĐ
Về việc tham gia ý kiến thỏa thuận tổng mặt bằng khu đất xây dựng cửa hàng xăng dầu Vina II xã Ẳng Tở huyện Mường Ẳng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
01/03/2018
01/03/2018
Số hiệu Trích yếu