Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

152/STNMT-ĐĐBĐ&VT
Về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, tên chủ sử dụng đất, loại đất đối với thửa đất số 206, 207 tờ bản đồ số 4(370500-1-c), phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
28/02/2018
28/02/2018
Số hiệu Trích yếu