Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

41/BC-STNMT
Giải trình ý kiến tham gia dự toán thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản tại điểm mỏ vàng bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ, huyện ĐB Đồng tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Báo cáo
28/02/2018
28/02/2018
Số hiệu Trích yếu