Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

39/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định dự toán kinh phí đề án đóng cửa mỏ khoáng sản tại điểm mỏ vàng bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ, huyện ĐB Đồng tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
28/02/2018
28/02/2018
Số hiệu Trích yếu