Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

151/STNMT-VP
Tham gia ý kiến dự thảo chỉ thị của Bộ trưởng về tăng cường công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành tài nguyên và môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
27/02/2018
27/02/2018
Số hiệu Trích yếu