Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

55/QĐ-STNMT
Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thu gom, vận chuyển xử lý thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
27/02/2018
27/02/2018
Số hiệu Trích yếu