Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

148/STNMT-TNN
Triển khai thực hiện quy định về giám sát tài nguyên nước và quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Công văn
26/02/2018
26/02/2018
Số hiệu Trích yếu