Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

139/STNMT-TTr
Tham gia ý kiến đối với dự thảo KH thực hiện đề nghị tuyên truyền, phố biến nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật VN về phòng, chống tra tấn
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
09/02/2018
09/02/2018
Số hiệu Trích yếu