Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

127/STNMT-BĐKH
Đề xuất danh mục nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Khí tượng Thủy văn và BĐKH
Công văn
08/02/2018
08/02/2018
Số hiệu Trích yếu