Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

29/BC-TCTLN
Đường vành đai II (nối tiếp khu TĐC Noong BUa thành phố ĐBP với khu TĐC Pú Tửu thị trấn huyện Điện Biên) trên địa bàn bản Phiêng Bua, phường Noong Bua (đợt 16)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
07/02/2018
07/02/2018
Số hiệu Trích yếu